CV

Kandidat

Vi söker kontinuerligt efter potentiella kandidater som kan passa till olika tjänster. För att vi skall veta att du finns är det viktigt att du kontaktar oss så att du blir synlig i rekryteringsprocessen. Kom ihåg att uppdatera ditt CV när det sker förändringar i din professionella karriär! Ditt CV behandlas strikt konfidentiellt.

Etik och sekretess
Vi på Adwork  gör vårt yttersta för att säkerställa att våra kunder och kandidater blir nöjda med samarbetet med oss. En långsiktig och förtroendeingivande relation till både uppdragsgivare och kandidater är helt avgörande för vår verksamhet. Detta ställer stora krav på ansvarskänsla, kompetens och yrkesetik.

All information rörande uppdragsgivare och kandidater behandlas konfidentiellt. Vid rekrytering utförs referensintervjuer när detta överenskommits med kandidaten. Vi ger alltid feedback till kandidater som genomgår en bedömning av olika tester.


AdWORK AB. Mobil: 070 640 43 33. E-post: info@adwork.se
www.adwork.se
- en webbproduktion av parny -