Second opinion

Second opinion

Vid tjänsten Second Opinion kompletteras uppdragsgivarens interna bedömningsprocesser med vår metod för att säkerställa önskade personliga egenskaper och kapacitet. På så sätt minskas risken för felaktiga bedömningar. Detta är lika användbart vid nyrekrytering som vid internrekrytering.

Vi hjälper vår uppdragsgivare att få svar på kandidatens grundförutsättningar gällande:

  • – Kapacitet och analytisk problemlösningsförmåga
  • – Personliga egenskaper, drivkrafter och utvecklingsområden

Feedback lämnas även till kandidaten själv gällande styrkor och svagheter av vikt för den nya rollen.


AdWORK AB. Mobil: 070 640 43 33. E-post: info@adwork.se
www.adwork.se
- en webbproduktion av parny -