Arbetspsykologiska tester

Arbetspsykologiska tester

Det är oftast svårt att bedöma en persons verkliga potential eller utvecklingsbehov. Arbetspsykologiska tester är ett värdefullt stöd för att på ett objektivt sätt kunna bedöma en persons prestationsförmåga, personlighet och begåvning.

Vi använder oss av personlighetsinventorium, personlighetstester och ett flertal kapacitetstester granskade med högt resultat av STP (Stiftelsen för tillämpad Psykologi) och med stor svensk normgrupp.

I vår rekryteringsprocess kombinerar vi strukturerade kompetensbaserade intervjuer och tester med professionell bedömning av resultaten för att nå fram till ett bra beslutsunderlag.

Alla våra tester utförs av leg. psykolog.


AdWORK AB. Mobil: 070 640 43 33. E-post: info@adwork.se
www.adwork.se
- en webbproduktion av parny -