Socionomuppdrag

Jag avslutade mina socionomstudier 2004 och har fram till 2013 arbetat i kommunal socialtjänst. Först på mottagning och jour. 2006 fick jag förmånen att vara med och starta ”Barnahus” i Sundsvall med länet som upptagningsområde. Jag arbetade som samordnare där fram till 2013. I arbetet som samordnare ingick att samordna flera myndigheters arbete gällande barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp i nära relationer. Att utveckla verksamheten och driva den framåt samt föreläsa och sprida kunskap kring detta ämnesområde var också en del av samordnarjobbet, samt att hålla i stödsamtal med barn och ungdomar mm.

Sedan 2013 har jag i rollen som socionomkonsult främst arbetat med sociala barnavårdsutredningar. Framförallt gällande barn som utsatts för våld i nära relation men även andra utredningar. Jag har även arbetat med utredningar gällande ”ensamkommande” ungdomar samt arbetat med förhandsbedömningar på mottagningsgrupp och i viss mån föreläsningar/utbildning. Konsultarbetet har omfattat flera kommuner i länet. Referenser lämnas på begäran!AdWORK AB. Mobil: 070 640 43 33. E-post: info@adwork.se
www.adwork.se
- en webbproduktion av parny -